Welkom op Het Woord.nl

Want het Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad!

Het is de bedoeling van de maker van deze site, het Woord te laten spreken, en niet zozeer zelf te spreken.

Het Woord geeft licht, zodat je nooit in duisternis hoeft te wandelen.

Wie/wat is het Woord?

  • In het begin was het Woord.
  • En het Woord was bij God.
  • En het Woord was God.
  • Alle dingen zijn door het Woord gemaakt.
  • In het Woord was het leven.
  • Hij is het licht van de wereld.
  • Maar de wereld heeft Hem niet gekend.
  • En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.
    Johannes 1:1-18

De Heere Jezus sprak in:

Joh 5:24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

Joh 14:23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

Dat mijn leven zij een bede

Dat mijn leven zij een bede is oprecht wat ik begeer;
Dat ik mijn roeping waardig wandel, dag aan dag en meer en meer.
Dat de woorden op mijn lippen spreken van Uw heerlijkheid
En mijn hart vervuld zal wezen met Uw Woord, U toegewijd.

Dat mijn leven zij aanbidding, jaar na jaar en dag aan dag;
Dat ik steeds de geur van Christus om mij heen verspreiden mag.
Dat vandaag en alle dagen U, Heer, mij beschikbaar vindt
Opdat U mij kunt gebruiken; het uit U geboren kind.

Dat mijn leven zij een bede door de wandel naar Uw Woord,
In het weten dat mijn zwijgen en mijn zuchten ook wordt gehoord.
Dat mijn leven is een bede, en mijn passie, lijdzaamheid;
Dat is mijn verlangen, Vader, dat ik beschikbaar ben, altijd.
Johan Th. Bos

Hij die zaait, zaait het Woord.

Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel bij de weg en een ander deel op de stenen en er kwam een deel tussen de doornen, er viel ook een deel in goede aarde en dat brengt vrucht voort.

Als je dit zo leest lijkt het niet best, het meeste van het zaad valt niet op de goede plek, en brengt geen vrucht voort.

Ik hoop dat het Woord bij u in goede aarde valt en vrucht draagt, tot verheerlijking van Zijn naam.