Wist u dat?

Christus, de Rots
Wij weten dat er schriftplaatsen zijn die rechtstreeks spreken over de Heer maar er zijn er ook die minder bekend zijn, die worden verteld in typen.

Eèn God
Vaak er word gesproken over God de vader, God de zoon en God de heilige Geest of ook wel de drie eenheid, en ligt de nadruk op drie, alsof er drie verschillende personen zijn, maar het woord van God legt de nadruk op èèn God.

Gelijkenissen
De Here Jezus spreekt vaak doormiddel van gelijkenissen waarom doet Hij dat, vaak wordt er vertelt dat Hij dat doet om iets duidelijk te maken, maar is dat ook werkelijk zo?

Psalm 8
De Mens of de Zoon des mensen die genoemd word in Psalm 8 is niet zomaar een mens of de mens in het algemeen, want volgens de schrift word hier gesproken over “De Zoon des mensen”, namelijk de Here Jezus Christus die mens werd.

Opstanding
Dat de schrift zegt dat de opstanding van Christus meer is dan zijn sterven!

Abraham zien
Er gezegd wordt, dat als je 50 jaar wordt je Abraham ziet!

Dag des Heren
Van de zondag gezegd wordt dat het de dag des Heren is, maar als we in het Woord van God de dag des Heren opzoeken kom je al gauw tot een andere conclusie.

Dopen
Als het woord dopen in de bijbel voor komt het niet altijd de betekenis heeft van in water dompelen, in Mattheës 3:11 wordt het gebruikt voor het dopen met de Heilige Geest.

Niemand verstandig
De bijbel zegt: Dat er niemand is die verstandig is, en er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand die goed doet, er is niet tot èèn toe.

Wie bouwde de tempel
Maar wat is dat zaad van David, is dat Sälomo die de tempel bouwde of is dat iemand anders?

Wordt vervuld met de Geest!
Dat is wat Paulus tegen de gemeente in Efeze zegt, maar hoe doe je dat, vervuld worden met de Geest, je kunt er allerlei filosofieën op na houden maar verstandiger is het dat je het Woord er over raadpleegt, laten we eerst het gedeelte maar eens lezen in het verband waar het in staat.